Peptides  >  GPCR Peptide Ligands  >  Angiotensin
 Product Size Catalog # US$  
Angiotensin (1 - 5)
DRVYI
DRVYI
1 mg 61179 $66
Angiotensin (1 - 7)
DRVYIHP
DRVYIHP
1 mg 61039 $66
Angiotensin (1 - 9)
DRVYIHPFH
DRVYIHPFH
1 mg 61041 $83
Angiotensin I Converting Enzyme 2, (ACE - 2) Substrate
Mca - APK(Dnp)
Mca - APK(Dnp)
1 mg 60757 $132
Angiotensin I Converting Enzyme 2, ACE - 2/Caspase - 1 Substrate
Mca - YVADAPK(Dnp)
Mca - YVADAPK(Dnp)
1 mg 60758 $237
Angiotensin I, human
DRVYIHPFHL
DRVYIHPFHL
5 mg 20627 $25
Angiotensin I, human
DRVYIHPFHL
DRVYIHPFHL
25 mg 20628 $121
Angiotensin I/II (3 - 8)
VYIHPF
VYIHPF
5 mg 60701 $44
Angiotensin II, human
DRVYIHPF
DRVYIHPF
25 mg 20634 $121
Angiotensin II, human
DRVYIHPF
DRVYIHPF
5 mg 20633 $33
Angiotensin II, human, FAM - labeled
FAM - DRVYIHPF
FAM - DRVYIHPF
0.5 mg 60275-05 $105
Angiotensin II, human, FAM - labeled
FAM - DRVYIHPF
FAM - DRVYIHPF
1 mg 60275-1 $171
Angiotensin II, human, TAMRA - labeled
TAMRA - DRVYIHPF
TAMRA - DRVYIHPF
1 mg 61181 $181
Angiotensin III
RVYIHPF
RVYIHPF
5 mg 60704 $44
Apstatin, Aminopeptidase P Inhibitor
N - [(2S,3R) - 3 - amino - 2 - hydroxy - 4 - phenylbutanoyl] - PPA - NH2
N - [(2S,3R) - 3 - amino - 2 - hydroxy - 4 - phenylbutanoyl
] - PPA - NH2
1 mg 61832-1 $71
Apstatin, Aminopeptidase P Inhibitor
N - [(2S,3R) - 3 - amino - 2 - hydroxy - 4 - phenylbutanoyl] - PPA - NH2
N - [(2S,3R) - 3 - amino - 2 - hydroxy - 4 - phenylbutanoyl
] - PPA - NH2
5 mg 61832-5 $242
Apstatin, Aminopeptidase P Inhibitor
N - [(2S,3R) - 3 - amino - 2 - hydroxy - 4 - phenylbutanoyl] - PPA - NH2
N - [(2S,3R) - 3 - amino - 2 - hydroxy - 4 - phenylbutanoyl
] - PPA - NH2
25 mg 61832-25 $1111
Biotin - LC - Angiotensin II
Biotin - LC - DRVYIHPF
Biotin - LC - DRVYIHPF
1 mg 60276-1 $66
Biotin - LC - Angiotensin II
Biotin - LC - DRVYIHPF
Biotin - LC - DRVYIHPF
5 mg 60276-5 $264
ClearPoint™ Angiotensin I, human, 13C and 15N - labeled
DRVY - I* - HPFHL [I*= I(U13C6,15N)]
DRVY - I* - HPFHL [I*= I(U13C6,15N)]
0.1 mg 61182 $143
ClearPoint™ Angiotensin I, human, 13C and 15N labeled
DR - V* - Y - I* - HPFHL [Val* = Val(U - 13C5,15N); Ile* = Ile(U - 13C6,15N)]
DR - V* - Y - I* - HPFHL [Val* = Val(U - 13C5,15N); Ile* = Ile(U - 13C6,15N)]
0.1 mg 65140 $77
ClearPoint™ Angiotensin II, human, 13C and 15N - labeled
DRVY - I* - HPF [I*= I(U13C6,15N)]
DRVY - I* - HPF [I*= I(U13C6,15N)]
0.1 mg 64805 $143
DX 600, ACE2 Inhibitor
Ac - GDYSHCSPLRYYPWWKCTYPDPEGGG - NH2
Ac - GDYSHCSPLRYYPWWKCTYPDPEGGG - NH2
0.1 mg 62337 $121
HRP Prorenin, Decoy Handle Region (31 - 40), rat
RILLKKMPSV
RILLKKMPSV
1 mg 62118 $61
Peptide Substrate for Renin 520 Assay kit 0.1 mg 61872-01 $220
Peptide Substrate for Renin 520 Assay kit 1 mg 61872 $1320
Rat Renin FRET Substrate (5 - FAM/QXL™520) 0.1 mg 62334-01 $220
Rat Renin FRET Substrate (5 - FAM/QXL™520) 1 mg 62334 $1320
Rat Renin Inhibitor Peptide, WFML Peptide
Ac - HPFV - (Sta) - LF - NH2
Ac - HPFV - (Sta) - LF - NH2
1 mg 60463-1 $181
Renin 390 FRET Substrate I
R - E(EDANS) - IHPFHLVIHT - K(DABCYL) - R
R - E(EDANS) - IHPFHLVIHT - K(DABCYL) - R
1 mg 62022 $215
Renin Inhibitor III
RRPFH - Sta - IHK
RRPFH - Sta - IHK
5 mg 72066 $775
Renin Substrate, human 1 mg 20631 $61
Renin Substrate, human
DRVYIHPFHLVIHN
DRVYIHPFHLVIHN
5 mg 20632 $193
  < Back