Signal Transduction Research
  Tyrosine Kinase Peptide 1

 Product Size Catalog # US$
5-FAM-KVEKIGEGTYGVVYK 1 mg 60287-1 $247
KVEKIGEGTYGVVYK 1 mg 60551-1 $121
Tyrosine Kinase Peptide 1 [KVEKIGEGTYGVVYK]
KVEKIGEGTYGVVYK
5 mg 60551-5 $479
Tyrosine Kinase Peptide 1 [KVEKIGEGTYGVVYK], 5-TMR labeled
5-TMR-KVEKIGEGTYGVVYK
1 mg 29935-1 $352
Tyrosine Kinase Peptide 1 [KVEKIGEGTYGVVYK], 5-TMR labeled
5-TMR-KVEKIGEGTYGVVYK
5 mg 29935-5 $1419
  < Back