Kinases and Phosphatases
  Protein Phosphorylation and Signal Transduction

 Product Size Catalog # US$
SensoLyte MFP Protein Phosphatase Assay Kit *Fluorimetric* 1 kit 71104 $247
SensoLyte MG Phosphate Assay Kit *Colorimetric* 1 kit 71103 $247
SensoLyte pNPP Protein Phosphatase Assay Kit *Colorimetric* 1 kit 71105 $220
  < Back