Alkaline Phosphatase Detection
  Phosphatase Assay Kits

 Product Size Catalog # US$
SensoLyte FDP Alkaline Phosphatase Assay Kit *Fluorimetric* 1 kit AS-71109 $271.95
SensoLyte FDP Secreted Alkaline Phosphatase Reporter Gene Assay Kit *Fluorimetric* 1 kit AS-71108 $271.95
SensoLyte pNPP Alkaline Phosphatase Assay Kit *Colorimetric* 1 kit AS-71230 $110
  < Back